Zatezalci

Zatezalci

Zatezalci M10 nam omogočajo zateg jeklenice pri montaži.